Cennik

Wpisowe jednorazowe za cały okres pobytu dziecka w żłobku wynosi 300 zł

Zniżki dla rodzeństw 200 zł


Oddział Bytków i Bańgów

Opłata 1300 zł + 16 zł wyżywienie za każdy dzień pobytu w żłobku 

Opłata jest pomniejszona o dofinansowania 

Minus Urząd Miasta Siemianowice Śląskie 100 zł ( dla osób zamieszkujących w Siemianowicach Śląskich ) 

Minus 400 zł z ZUS dla osób którzy nie korzystają z RKO ( Rodzinny Kapitał Opiekuńczy ) 
Przykład 
1. Osoby które nie korzystają z RKO a zamieszkują Siemianowice Śląskie opłata wynosi 800 zł Bytków i Bańgów z dofinasowaniem ZUS i Urzędu Miasta
2. Osoby które korzystają z RKO a zamieszkują Siemianowice Śląskie opłata wynosi 1200 zł Bytków i Bańgów z dofinasowaniem z Urzędu Miasta
3. Osoby które nie zamieszkują Siemianowice Śląskie nie korzystają z RKO opłata wynosi 900  Bytków i Bańgów z dofinasowaniem ZUS
4. Osoby które korzystają z RKO nie zamieszkują Siemianowice Śląskie opłata wynosi 1300 zł Bytków i Bańgów 


Osoby które korzystają z Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego (RKO), mogą skorzystać z dofinansowania 400 zł z ZUS, za pobyt dziecka w żłobku  przed 12 miesiącem i po 35 miesiącu. Również Osoby którym należy się RKO a nie korzystają, mogą ubiegać się o dofinansowanie do pobytu dziecka w żłobku 400 zł z ZUS

Ważna Informacja 


Od Pażdziernika 2024 r. ma wejść nowe  Świadczenie „aktywnie w żłobku” zastąpi obecnie funkcjonujące i  zdecydowanie mniej korzystne dofinansowanie obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna, które przysługuje w wysokości do maksymalnie 400 zł miesięcznie, uregulowane w ustawie z dnia z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3. Świadczenie „Aktywnie w żłobku” będzie kierowane do rodziców dzieci uczęszczających do instytucji opieki nad dzieci do lat 3. - tj. żłobka, klubu dziecięcego albo dziennego opiekuna i będzie przysługiwało w wysokości do 1500 zł miesięcznie na dziecko lub do 1900 zł miesięcznie na dziecko niepełnosprawne, jednak nie więcej niż wysokość opłaty, jaką rodzic ponosi za pobyt dziecka w instytucji opieki. Świadczenie będzie przysługiwać każdemu dziecku zapisane do żłobka. Opłata za żłobek będzie tańsza!!! Zachęcamy już do składania formularza zgłoszeniowego by zapewnić sobie miejsce w żłobku Więcej informacji można uzyskać na stronie https://www.gov.pl/web/rodzina/aktywny-rodzic                                         Czesne za pobyt w prywatnym żłobku obejmuje:  • Zajęcia języka angielskiego
  • Zajęcia intelektualne
  • Zajęcia plastyczne
  • Sensoplastyka (r)
  • Akademia piłkarska BUmerang 
  • Zajęcia muzyczne
  • Zajęcia ruchowe
  • Dogoterapia 
  • Artykuły pielęgnacyjne
  • Pomoc pielęgniarki